Home to 5 users
Who authored 17 statuses

Administered by:

Contact:

[email protected]
1. Учтивост
Молим ви да бъдете цивилни във публични FRBG общности, това включва неща като спам, тормоз, пращане на злонамерени линкове, огромна безчувственост, насочване на омраза към защитена група (на пример, сексуална ориентация, националност), и нарушаване на общоприети норми на учтивост които пречат на продуктивни дискусии и активност.

2. Неподходящо Съдържание
Моля, не публикувайте неподходящо съдържание тук, то обикновенно то води до бан от нашите общности.

3. Сексуален Тормоз
Всякакъв вид сексуален тормоз във FRBG ще доведе до моментален бан.

4. Поверителност
Моля поддържайте поверителност във общностите и не разпространявайте лични данни или съобщения без позволение, това води до предупреждение или бан в зависимост от тежеста на нарушението.

5. Подбуждане към Насилие
Нашите общества могат да се използват за организиране на протести и правене на всяки видове праксис, но подбуждане към насилие против хора няма да бъде толерирано. Това обикновенно води до моментален бан.

6. Дезинформация
FRBG е място за рационална и продуктивна дискусия, не дезинформация. Няма да бъде толерирана, и води до предупреждение или бан в зависимост от тежеста на нарушението.